Ponuka

A. Povrchové objekty

 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 • Kontroly a revízie stavebných výťahov aj pre dopravu osôb a výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie) v rozsahu
  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia
  • bleskozvody

opravnenie_elrevizie_001.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_002.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_003.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_004.jpg, 92kBB. Banské objekty

 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a nad 1000 V vrátane bleskozvodov pre objekty triedy "C"
 • Revízie elektrických zariadení do 1000 V a nad 1000 V vrátane bleskozvodov pre objekty triedy "C"

opravnenie_elrevizie_005.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_006.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_007.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_008.jpg, 92kB