Profil

Obchodné meno
Ing. Jozef Šimko EL.REVÍZIE
IČO: 10890483
Miesto podnikania: Opatovce nad Nitrou č.31, 972 02 Opatovce nad Nitrou

Predmety podnikania

 • 1. Montáž,opravy,údržba elektr.zar.a bleskozvodov do 1000V tr.A, B, C,
  Deň vzniku oprávnenia: 3. 7. 1992
 • 2. Revízie elektrických zariadení
  Deň vzniku oprávnenia: 3. 7. 1992
 • 3. Veľkoobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  Deň vzniku oprávnenia: 1. 1. 1995
 • 4. Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  Deň vzniku oprávnenia: 1. 1. 1995
 • 5. Sprostredkovateľská činnosť
  Deň vzniku oprávnenia: 1. 1. 1995
 • 6. Vedenie administratívnych prác
  Deň vzniku oprávnenia: 1. 1. 1995

opravnenie_elrevizie_01.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_02.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_03.jpg, 92kB

opravnenie_elrevizie_07.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_08.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_06.jpg, 92kB

opravnenie_elrevizie_04.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_05.jpg, 92kB